• تابلو برق- سینی کابل- نردبان کابل- تابلو برق صنعتی- تابلوبرق

محصولات ما در حوزه ساخت سازه فلزی برق صنعتی شامل موارد زیر است :

  • تابلوی دیواری 
  • سازه های عمومی برق
  • اتاقک های ترانسفورماتور
  • کابینت ها
  • رک های سرور
  • سازه های بزرگ
  • کنسول های کنترل سفارشی

اراد مهر علاوه بر ساخت انواع تابلو برق همچنین در زمینه طراحی ،مهندسی و ساخت سازه های سفارشی ،دقیق ،ورق فلزی محفظه ها ،کابینت ها وسایر محصولات فلزی تخصص دارد هر انچه که شما در حوزه سازه های ایمن و اصلاح شده ،محفظه های سفارشی یا ساخت محصولات فلزی دقیق مربوطه نیاز دارید از قطعات کوچک فلزی گرفته تا اتاقک های بزرگ فلزی و پیچیده ،ما تامین کننده مطمئن شما خواهیم بود.