• تابلو برق- سینی کابل- نردبان کابل- تابلو برق صنعتی- تابلوبرق

تابلو برق ATSمخفف Automatic Transfer  Switchبه معنای سوییچ انتقال دهنده اتوماتیک بار میباشد  و وظیفه حفظ سلامت دیزل ژنراتور را برعهده داردتابلو ATSدر صورت ورود هر گونه ایراد وخطا یا به اصطلاح فالتی در سیستم رخ دهدبه اپراتور اطلاع میدهد

 

 

نحوه کار سیستم کنترل سوئیچ انتقال خودکار ATS

به طور معمول برق شبکه توسط شرکت برق منطقه ای تامین میشود هنگامی که برق شبکه قطع است برق از یک ژنراتور میتواند به صورت دستی یا به صورت خودکار از طریق سوئیچ ATSبه مصرف کندده منتقل شود کار اصلی سوئیچ های انتقال اتوماتیک یا ATSتوزیع مجدد برق از شبکه به منبع پشتیبان برق است

سیستم کنترل پنل (برد) سوئیچ انتقال همان چیزی است که باعث میشود تابلو برق به طور خودکار چنج شود.سوئیچ های انتقال دستی توسط پرسنل در محل کنترل میشوندودر مواقعی استفاده میشوند که بار از نوع اضطراری نیست و نیاز به ترمیم فوری منبع تغذیه برق دارد با یک سوئیچ انتقال خودمار ATSخرابی های برق بلافاصله شناسایی میشوند و انتقال از برق شبکه به برق ژنراتور پس از یک تاخیر کئتاه انجام میگیرد.

 

کلید هایATS از لحاظ کاربرد به سه دسته ی (۱.دستی  ۲.اتومات  ۳.موتور دار )تقسیم میشود.

تابلوATSبنام تابلو های (CHANGE OVER)چنج اور  -(EMERGENCY)  امرجنسی  -تابلو اضطراری دیزل ژنراتور وتابلو اتوماتیک دیزل ژنراتور .تابلو اتوماتیک ترانسفر سوئیچ (Automatic  Transfer  Switch) شناخته میشود.