• تابلو برق- سینی کابل- نردبان کابل- تابلو برق صنعتی- تابلوبرق

تابلو برق هوشمندمجموعه ای متمرکز از قطع کننده های مدار ،فیوزها ،سوئیچ ها است که با رله های ریزپردازنده ،دستگاههای الکترونیکی هوشمند(IED)وحسگرها کارمیکند تاتعمیر و نگهداری پیش بینی شده و تشخیص پیشرفته را برای اطمینان از ایمنی ،زمان کار،قابلیت اطمینان طول عمر تجهیزات را فراهم کند.

دلیل استفاده از تابلو برق هوشمند

با توجه به انقلاب صنعتی  چهارم (اینترنت اشیا-INDUSTROY)از دستگاههای الکترونیکی هوشمند(IED)استفاده میشود که دارای اتصال شبکه ای در مجموعه تابلو برق صنعتی باشند.راههای متصل به شبکه ،نظارت۲۴ساعته یا ۷روزه رابرای شناسایی ناهنجاریها ،خرابی ها و یا سایر مشکلات ارائه میدهد.این(IED)ها همچنین اطلاعاتی در مورد تعیین سلامت و چرخه عمر تجهیزات ارائه میدهد.

تجزیه و تحلیل سلامت دستگاه به کاربران این امکان را میدهد که زمان های توقف برنامه ریزی شده را برای فعالیتهای تعمیر و نگهداری برنامه ریزی کنند تا از توقف پرهزینه جلوگیری شود.

چه عواملی تابلو برق را هوشمند می سازد؟

استفاده از دستگاههای الکترونیکی (IED)مانند کلید های مدار هوشمند ،حسگرها ورله  های مبتنی بر ریز پردازنده میتواند تابلو برق را هوشمند سازد.

اگر مایل به استفاده از زیر ساخت شبکه ای (اینترنت اشیا) و یا پلتفرم دیجیتالی نیستید میتوانید با قرار دادن دستگاههای الکترونیکی متصل به سوئیچ شبکه ،به سادگی سیستم را از طریق شبکه صنعتی خود ب خود یک پلتفرم مدیریت خودکار انرژی متصل کنید.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

کلید های برق مدار فشار ضعیف با گنجاندن انواع ویژگی های پیشرفته برای بهبودی ایمنی ،اندازه گیری ،نظارت و قابلیت اطمینان قطع کننده و واحد تریپ(TRIP) حالت جامد را به سطح کیفی وعملکردی بالاتری میبرد.

ازجمله این ویژگی های این تجهیزات میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

۱-اکثر پروتکل های ارتباطی اصلی را میتوان در مدار شکن پشتیبانی کردو نیاز به مبدل پروتکل را از بین میبرد.

۲-بریکرها میتوانند با ادرس دستگاههای خود به گره های شبکه متصل شوند.

۳-مانیتورینگ پیشرفته قطع کننده مدار (یک نمودار ساده-نشانگر باتری)در جلوی واحد تریپ به وضوح سلامت قطع کننده و زمان نیاز به تعمیر و نگهداری بعدی را بر اساس عوامل مختلفی از جمله تعدادومیزان وقفه های خطا نشان میدهد.

۴-یک حسگر نصب شده در کلید برق میتواند به طور مداوم دما ورطوبت و ارتعاش را کنترل کندکه میتواند ورودی هایی برای انجام تشخیص های پیش بینی پیشرفته باشد.

۵-تست بریکر را میتوا ن به تنهایی با نرم افزار انجام داد و نیاز به کیت های تست تزریق ثانویه را از بین میبرد.این میتواند زمان و هزینه راه اندازی را کاهش دهد.

۶-جدیدترین واحد های تریپ میتوانند به صورت بومی با دقت و ولتاژو جریان ۰.۵%و اندازه گیری انرژی و توان ۰.۱%ارائه دهند.

۷-واحد های تریپ توالی پیشرفته ای از ضبط رویدادها از جمله زنگ هشدار و خلاصه ان را با شکل موج ارائه می دهد.

۸- قطع کننده های مدار برق میتوانند شامل یک موتور قفسه بندی شده باشند که در محفظه کلید مدار تعبیه شده است تا از طریق تماس خشک یا ارتباطات ،امکان قفسه بندی از راه دور بریکر را در خارج از مرز فلاش قوس الکتریکی فراهم کند.

سیستم های تعمیر و نگهداری فلاش قوس و کنترل بریکر برای حذف اپراتورها از ناحیه فلاش قوس و افزایش ایمنی ارزشمند است.

تشخیص هوشمند فلاش قوس الکتریکی 

تشخیص و کاهش قوس بخش مهمی از ایمنی تابلو برق است اما سرعت و هوشمندی ،عواملی حیاتی برای به حداکثر رساندن ایمنی و زمان کار است در یک مدار شکن معمولی ۳-۵سیکل طول میکشدتا یک خطای ارک پس از دریافت سیگنال قطع از یک رله عمل کند.

یک دستگاه خاموش کننده قوس با سرعت بالا میتواند یک خطایARCرابیش از ۱۰برابر سریعتر خاموش کند. پیشرفته ترین دستگاهای خاموش کننده قوس با ولتاژپایین میتوانند جریان خطا را محدود کنندودر عین حال خطای قوس را کاهش دهند.درنتیجه از سیستم توزیع برق بالا دستی در برابر نیروهای الکترومکانیکی اسیب رسان جلوکیری میکنند.

مزایای تابلو برق هوشمند

داشتن یک مجموعه تابلو برق با قابلیت شبکه ای ،ترکیب دستگاههای هوشمنداضافی را آسانتر میکند.

اپراتور های تاسیسات ممکن است بخواهند از ابزارهای استفاده کنند که میتوانند به پیش بینی خرابی احتمالی کمک میکند.وجود یک شبکه ارتباطی که قبلاٌبرای پشتیبانی از دستگاههای حفاظتی و کنترلی نصب شده به کاربران کمک میکند که به راحتی با سایر دستگاههای هوشمند دیگر ادغام کنند.