• تابلو برق- سینی کابل- نردبان کابل- تابلو برق صنعتی- تابلوبرق

تابلو  بانک خازن یکی از پرکاربردترین تجهیزات به شمار میرود.برای اینکه دلیل استفاده از بانک خازن در مدار یک تابلو برق را بدانید باید با مفهوم توان راکتیو اشنا شوید.

اکثر بارها در صنعت ،از حمله الکترو موتورها،لامپ های گازی،ترانس هاو کوره های القایی دارای خاصیت سلفی هستند.این ویژگی سبب ایجاد توان راکتیو غیر واقعی است یعنی مورد مصرف موتور قرار نمیگیرد.بلکه صرفآاز شبکه گرفته و به ان برمی گردد این اتفاق باعث افزایش تبادلات جریانی ودر نتیجه اسیب رسیدن به سیم ها میشود(به منظور کنترل توان راکتیو از تابلو برق  بانک خازن بهره میبرد.)

خازن چیست ؟

خازن یک وسیله الکتریکی متشکل از دو صحفه موازی است فضای بین صحفات معمولآبا هوا یا یک عایق (دی الکتریک )پر میشود .وظیفه ان ذخیره انرژی در مدار و ارائه ان در زمان مورد نیازاست.

ویژگی خازن :

 • قابلیت تحمل حرارت زیاد
 • امکان تحمل جریان اولیه زیاد در زمان اتصال به شبکه
 • قابلیت تحمل زیاد در خصئص تبادلات جریانی و توان
 • عایق بودن در دما های خیلی پایین و خیلی بالا
 • توان کار ولتاژشبکه سراسری

کاربرد تابلو برق بانک خازن 

 • اصلاح ضریب قدرت
 • مقابله با اثرات منفی سلف در مدار
 • گرفتن توان رادیو اکتیو
 • کاهش افت ولتاژ

استفاده از این سیستم در مدارات الکتریکی میتواند سبب کاهش هزینه های تامین برق مجتمع های صنعتی یا ساختمان ها تا۵۰در صدگردد.

انواع تابلو برق بانک خازن 

 • روغنی(Oil capacitor)
 • خشک (Dry capacitor)
 • گازی(Gass filled capacitor)
 • سرامیکی(Ceramic capacitor)

خازن های گازی و روغنی بیشتر از بقیه مدل ها در صنایع گوناگون کاربرد دارد.

بانک خازن چگو نه کار میکند؟

بانک خازن با کنترل توان راکتیو و جلو گیری از برگشت ان به شبکه ،سبب محافظت از مدار میشود .خاصیتی که خازن دارد باعث انجام این عمل میشود نحوه ی عملکردخازن بر عکس سلف است یعنی هر جا که سلف جریان را به مدار پس بدهد خازن ان را دریافت میکند

بانک خازن سبب به حداقل رسیدن تبادل سلف با مدار شده که به این عمل اصلاح ضریب قدرت میگویند.