کلید های MCCB-RCB-MCB-RCBOدر مدارهای الکتریکی

قطع کننده مدار (مدار شکن )در اصل جزء تجهیزات ایمنی هر وسیله ای که از برق استفاده میکند ،میباشد.این وسایل به عنوان محافظ در سیستم های سیم کشی برق پیچیده و حساس عمل میکنند.از این کلید ها در انواع تابلو برق صنعتی و منازل برای محافظت در برابر خطرات انسانی و صدمات دستگاه استفاده میشود.

دلیل تفاوت در بین مدار شکن ها چیست ؟

این کلید ها برای انجام وظایف مشخصی طراحی شده اند.این ویژگی خاص انها است که باعث تفاوت بین انها میشود.با این حال تفاوت اصلی  در بین مدار شکن در این است که ازRCBوMCBوRCCBدر جریان کم تا ۱۲۵امپر استفاده میشوددر حالی که کلید MCCBبرای سطوح جریان بالا تا ۱۰۰۰امپر مورد استفاده قرار میگیرد.

ایاMCBوMCCBD یکی هستند؟

با اینکه هر دو وسیله جزءقطع کننده های مدار هستند اما تفاوت عمده ای بین انها وجود دارد که باعث میشود هر یک به طور منحصر به فرد برای کاربرد های منحصر به فرد واجد شرایط باشند .

تفاوت کلید مینیاتوری و کمپکت

کلید MCBچیست؟

MCBمخفف Miniature Circuit Breakerب معنای کلید مینیاتوری است.MCBیک وسیله اکترو مکانیکی است که در صورت تشخیص نا هنجاری ،مدار را به صورت خود کار خاموش  میکند..مدار مینیاتوری یک اصل کاری بسیار ساده دارد.کلید مینیاتوری به راحتی جریان بیش از حد ناشی از اتصال کوتاه را حس میکند  علاوه بر این ،دارای دو سطح تماس ساده (Contacts)است یکی ثابت و دیگری متحرک.در صورت افزایش جریان ،کنتاکت های متحرک از کنتاکت های ثابت جدا شده و باعث باز ماندن مدار میگردد و انها را از منبع اصلی جدا میکند.

کلید MCCBچیست ؟

کلید MCCBمخفف(Molded Case Circuit Breaker) و به معنای کلید اتوماتیک کمپکت میباشد.

این وسیله یک دستگاه  محافظ است که مدار را در برابر اضافه بار محافظت میکند.علاوه بر این،دارای یک سوییچ است که به صورت دستی برای قطع مدار کارمیکند.این دستگاه دارای دو تنظیماست یکی برای جریان بیش از حد و دیگری برای دمای بیش از حد کاربرد دارد.

MCCBشامل سطح تماس دو فلزی است که با تغییر دما ،کلید کمپکت اتوماتیک منقبض و منبسط میشود.از کاربردهای این وسیله میتوان به حفاظت مدار در تابلو های فشار ضعیف و تابلو برق فشار متوسط اشاره کرد.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

کلید کمپکت اتوماتیک چگونه کار میکند؟

کنتاکت ها به جریان اجازه عبور را در شرایط عادی میدهند با این حال ،با افزایش جریان به محدوده فراتر از مقدار پیش تعیین شده ،سطح تماس کلید اتوماتیک گرم و منبسط میشوند،تا زمانی که از یکدیگر باز شوند در نتیجه ،مدار از منبع اصلی جدا میشود و تجهیزات تابلو برق را ازاسیب محافظت میکند.

شباهت MCBباMCCB

 1. هر دو وسیله ،برای محافظت از مدار بکار میرود.
 2. این کلید ها بیشتر در مدار های ولتاژپایین استفاده میشود.
 3. کلید مینیاتوری و کلید کمپکت خودکار مداربرق را در برابر
 4. اتصال کوتاه محافظت نموده و وضعیت جریان بیش از حد را تشخیص می دهند.

تفاوت بین کلید مینیاتوری MCBوکلید کمپکتMCCB

تفاوت اصلی بین MCBوMCCBدر ظرفیت انهاست.از یک سو Ratingکلید هایMCBزیر ۱۰۰امپر است و زیر ۱۸۰۰امپر نرخ قطع(Interrupting Rating)دارد.علاوه بر این،مشخصه قطع انها (characteristic tripping)ممکن است قابل تنظیم نباشد،زیا این کلید ها در درجه اول برای مدارهای ضعیف مهیا شده اند.از طرف دیگر کلید کمپکت بنا به ضرورت ،جریان های کم بین ۱۰تا حداکثر ۲۵۰۰ امپر را ارائه میدهد.و نرخ قطع ان ۱۰تا۲۰۰هزاز امپر است.

سایر تفاوت ها

 1. مدار خروجی کلید مینیاتوری ثابت است در حالی کهMCCBقابل حرکت است.
 2. MCBها کمتر از ۱۰۰امپر ظرفیت کار دارند،در حالی که MCCBتا۲۵۰۰امپر مورد استفاده قرار میگیرد.
 3. درMCBروشن وخاوش کردن از راه دور غیر ممکن است اما در MCCBاین کار امکان پذیر است.
 4. کلید مینیاتوری تا حد زیادی در مدار جریان پایین مورد استفاده قرار میگیرد ولی کلید اتوماتیک برای مدار با جریان بالا استفاده میشود
 5. MCBبرای مصارف خانگی و بخش هایی که نیاز به مصرف کم انرژی وجود دارد ،مورد استفاده قرار میگیردولی MCCBبیشتر در صنایع بزرگ با مصرف انرژی زیاد کاربرد دارد.

RCCBچیست؟

RCCBمخفف(Residual Current Circuit Breaker)ب معنای کلید محافظ جان است این وسیله بنام RCBوRCDنیز شناخته شده است.RCCBیک دستگاه سیم کشی الکتریکی است که به محض تشخیص نشتی جریان در سیم ارت ،مدار راقطع میکندو جان افراد را در برابر برق گرفتگی یا شوک ناشی از تماس مستقیم محافظت میکند.

کلید های محافظ جان ،دستگاه های محافظتی جریان مانده است .این حفاظت با نظارت بر جریان جاری در خط و خنثی حاصل میشود.در یک مدار سالم ،جریان چاری از طریق خط برابر است با جریان بازگشت به حالت خنثی.با این حال ،در صورت وجود هر گونه ناهنجاری ،این جریان برگشتی ممکن است جریان جاری نباشد ویک دستگاه جریان باقی مانده را متوجه شود و مدار را قطع کند.

RCBOچیست؟

RCBOمخفف(Residual Current Breaker  with Over Current)وو به معنای قطع کننده جریان باقی باقی مانده با اضافه بار است.rcboترکیبی از قابلیت MCBوRCCBوRCDاست هنگامی که نشتی جریان وجود دارد RCBOکل مدار را قطع میکند.در نتیجه اجزای قطع کننده مغناطیسی- حرارتی داخلی ان میتواند هنگام وجود بار بیش از حد در سیستم ،دستگاه الکترونیکی را از بروز اسیب محافظت میکند.

شباهتRCDبا RCBO

هر دو وسیله الکتریکی به طور معمول در جعبه فیوز یافت میشوند .این ها معمولآبه عنوان واحد مصرف کنده یا صحفه قطع کننده نامیده میشوند.بطور مشابه ،هر دو در حفاظت از سیستم ها کمک میکنند.

تفاوت بین RCDبا RCBO

RCDها میتوانند در برابر شوک های الکتریکی ،جریان های باقی مانده و خطاهای ارت از سیستم محافظت کنند.

RCBOها میتوانند در ضمن انجام کارهای RCD،از مدار در برابر اتصال کوتاه و اضاف بار محافت کنند.

RCBOها اساسآ از ترکیب MCBوRCCBهستند میتوانند از  اتصال کوتاه و اضافه بار در یک تابلو برق یا دیگر وسایل برقی محافظت کنند.

تفاوت بین RCDوMCB

 1. MCBدربرابرخطای  از سیسم محافظت نمی کند از سوی دیگر RCDوRCCB مدار الکتریکی را در برابرخطای ارت امن می سازد.
 2. کلید مینیاتوری به طور کامل از انسان در برابر خطرات برق گرفتنی  محافظت نمی کند با این حال RCDاز انسان در برابر شوک محافظت می کند .
 3. MCB دارای گزینه های تک دو سرو چهار قطبی است اما RCD فاقد گزینه های تک قطبی  است و دارای گزینه دو سرو چهار قطبی  است .
 4.  کلید های مینیاتوری بیشتر در خانه ها و صنایع کوچک استفاده می شود  در حالی که RCD بیشتر در خانه ها استفاده می شود .

ساخت تابلو برق یک امر تخصصی فنی است که می بایست طبق  استاندارد  های روز  دنیا  و با استفاده از تجهیزات الکترومکانیکی ایمن و با کیفیت انجام شود .

در این  راستا شرکت  تابلو برق اراد مهر به پشتوانه تجربه  چندین ساله  در زمینه طراحی و ساخت انواع تابلو برق  صنعتی  در خدمت شماست .