تمامی محصولات شرکت با ۱۰ سال خدمات پس از فروش ارائه می شوند.

تمامی محصولات شرکت با ۲ سال ضمانت ارائه می شوند.

نکات ایمنی محصولات

۱)       ازاستفاده بيش از حد مجاز اندازه آمپر فيوز مينياتوري خودداري فرمائيد. ( امکان آتش سوزي سيم ها رخ خواهد داد)

۲)      از تعمير و دستکاري بوسيله افراد غير متخصص خود داري فرمائيد.

۳)     از وصل کردن وسايل برقي  به کنتور بدون فيوز مينياتوري جدا خود داري فرمائيد.

۴)      از قرار دادن مواد قابل اشتعال در نزديکي تابلو خودداري فرمائيد.

۵)      از ضربه خوردن در هنگام حمل و  نصب تابلو  خوداري شود.

شرایط گارانتی محصولات

موارد ذيل شامل گارانتي نمي باشد:

۱)     مشکلات ناشي از حمل و نقل تابلو

۲)    هرگونه سيم کشي در تابلو توسط افراد غير متخصص

۳)   استفاده بيش از حد مجاز از اندازه آمپر مينياتوري

۴)   هرگونه برشکاري در اسکلت تابلو

۵)   نامناسب بودن  شرايط نصب تابلو

۶)   در صورت مخدوش بودن برگه گارانتي شامل گارانتي نمي باشد

۷)   تابلوهايي که فاقد پلاک سازنده باشند  شامل گارانتي نمي باشد.

۸)   کارت گارانتي فاقد مهر و امضاء سازنده شامل گارانتي نمي باشد.