مطالب توسط کارشناس فنی

فرایند تولید تابلو های برق توسط گروه صنعتی آرادمهر

تابلو برق آراد مهر فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات مهندسی ، طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال از سال ۱۳۸۳آغاز نموده است و در ادامه فعالیت ها با توجه به روند اجرای پروژه ها و مشکلات و دغدغه های راه اندازی پروژه ها از سال ۱۳۸۴نسبت به طراحی و ساخت و نصب […]

مراحل رنگ کاری تابلو

۱ -چربی زدایی ۲ – زنگ زدائی ۳ – فسفاته کاری ۴ – رنگ کاری چربی زدایی: روغن ، چربی، گریس و غبار موجود که باعث ممانعت نفوذ آب روی سطح قطعه می گردد به سه طریق زیر زدوده و تمیز می گردند: الف) بصورت سرد با محلولهای خنثی نظیر پرکلراتیلین – تری کلراتیلین- نفت […]

مراحل ساخت تابلوی برق در کارخانه

شرایط فنی: استانداردها و مراجع مندرجات نشریه ۱۱۰ سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع حقوقی پایه؛ استانداردهای موجود درموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور در مورد تاسیسات و تجهیزات الکتریکی جهت رعایت در تطبیق مشخصات فنی طرح با استانداردهای IEC و VDEاستانداردهای داخلی و استانداردهای بین المللی در ساخت تابلوها و تجهیزات الکتریکی ملحوظ […]

اجزاء تشکیل دهنده تابلو برق ها

تجهیزات الکتریکی: لوازم الکتریکی که در تابلو استفاده می شود . عبارتست از کلیه عنا صری که در مدار الکتریکی قرار می گیرند . ( به غیر از قسمت ارتباطات) کنتاکتور : عامل قطع و وصل مدار فرمان از راه دور   بی متال : جهت فرمان قطع در اثر عبور جریان زیاد   انواع رله […]

تابلو برق صنعتی چیست؟

تابلوی برق در حقیقت یک محفظه می باشد که تجهیزات الکتریکی را در بر می گیرد و البته تابلو ها می توانند در بر گیرنده تجهیزات پنیوماتیک نیز باشند مانند شیر های برقی ، کمپرسور و …. به طور کلی لازم به ذکر است که جهت فراگیری فنون مربوط به تابلوهای برق نیاز به فراگیری […]